- Virpikatariina -

Kaikkea kaunista aikuiselle naiselle 

Vaa­te­mer­kit

Tervetuloa palvelevaan naisten erikoisvaatekauppaan.

Meil­tä löy­dät laa­duk­kaat rin­ta­lii­vit, alus­housut, yöasut sekä upeat uima­pu­vut.

Vali­koi­mas­sam­me on myös eri­lai­sia tuni­koi­ta, puse­roi­ta, hamei­ta, housu­ja, fark­ku­ja ja mek­ko­ja arki- ja juh­la­käyt­töön.

Vaat­teis­sa on koko­ja aina S- XXL:n asti ja monia mal­le­ja löy­tyy kokoon 3XL tai jopa 5XL asti. Olem­me lisän­neet myös koko­ja XS vali­koi­miim­me.

Pal­ve­lu on meil­lä eri­tyis­tä- asia­kas on kunin­ga­tar!

Ääne­kos­ki on poh­joi­sen Kes­ki-Suo­men kes­kus ja tän­ne tul­laan kau­em­paa­kin vaa­teos­tok­sil­le.

Tääl­lä me ollaan! Me odo­tam­me sinua!

  • Vir­pi ja Jaa­na 

Kuu­lut­ko ris­ki­ryh­mään tai haluat­ko muu­ten asioi­da yksin, kai­kes­sa rau­has­sa?
Meil­lä kes­ki­viik­ko-päi­vät on varat­tu yksi­tyi­sos­to­ja var­ten.
Varaa oma osto­sai­ka soit­ta­mal­la myy­mä­län nume­roon 014 515122 tai 044 3548108/ Vir­pi tai lähe­tä säh­kö­pos­tia info@virpikatariina.fi .

Tee varaus vii­meis­tään edel­li­se­nä päi­vä­nä. Oma aika on ilmai­nen!!

Palvelu on meillä erityistä- asiakas on kuningatar!

Vaa­te­mer­kit