fbpx

Lahjakortti

Lah­ja­kor­til­la voit muis­taa läheis­tä­si yksi­löl­li­ses­ti osta­mat­ta tur­haa tava­raa. Se on myös lah­jan anta­jal­le vai­va­ton tapa. 

Lah­ja­kort­tiim­me valit­set sum­man, jon­ka vas­taa­not­ta­ja voi tar­vit­taes­sa käyt­tää useam­mas­sa­kin osas­sa. Lah­ja­kort­ti on voi­mas­sa 6 kk osto­päi­väs­tä, ja se on henkilökohtainen. 

Lah­ja­kor­tin voit nou­taa liik­kees­tä tai tila­ta pos­tit­se suo­raan kotiin tai vas­taa­not­ta­jan osoit­tee­seen. Täl­löin lah­ja­kort­ti mak­se­taan las­kul­la. Näin mak­sa­mi­nen onnis­tuu käte­väs­ti verk­ko­pan­kis­sa. Lah­ja­kort­ti akti­voi­tuu kun las­ku on maksettu.

Lähe­täm­me lah­ja­kor­tit 1-luo­kan pos­tis­sa 2-4 arki­päi­vän sisäl­lä tilauk­sen vas­taa­not­ta­mi­ses­ta. Käsit­te­ly- ja toi­mi­tus­ku­luis­ta veloi­tam­me 3 €.

Tilaa lahjakortti