fbpx

Pukeutumisneuvonta

Mikä on sinun vartalotyyppisi?

Onko se suo­ra H, kaa­re­va O vai ken­ties kaik­kein kur­vik­kain eli X? Kokei­let­ko usein eri­lai­sia vaat­tei­ta ja tur­hau­dut, kun sopi­vaa mal­lia ei tun­nu löytyvän? 

Olet­ko pää­tel­lyt, että olet vää­rän­mal­li­nen , lii­kaa sitä tai tätä?   Haluat­ko saa­da itse­var­muut­ta ja hel­po­tus­ta pukeutumiseesi?

Tee unel­mas­ta­si tot­ta ja tilaa Tyyliopas!

 

Sinun ei tar­vit­se läh­teä min­ne­kään, riit­tää, kun lähe­tät minul­le kuvat itses­tä­si. Nii­den ja muu­ta­mien kysy­mys­ten perus­teel­la teen sinul­le yksi­tyis­koh­tai­sen, käy­tän­nöl­li­sen ja hen­ki­lö­koh­tai­sen Tyylioppaan!

 

 Jatkossa ostosten teko helpottuu ja opit kokoamaan toimivan vaatekaapin, jolloin löydät aina päälle pantavaa .

 

 VAR­TA­LO-JA TYY­LIA­NA­LYY­SIN HIN­TA ON NYT vain 140€.

 Soi­ta tai lai­ta vies­ti: VAR­TA­LO- JA TYYLIANALYYSI

nume­roon 044 3548 108 tai info@virpikatariina.fi.

Saat pian ohjeet kuvien otta­mi­seen, jot­ka lähe­tät minul­le. Samal­la saat laskun.

Opas tulee sinul­le paris­sa päi­väs­sä säh­kö­pos­tiin, kun olet las­kun mak­sa­nut. Halu­tes­sa­si saat sen myös kir­je­pos­ti­na kotiin.

Käy­dään yhdes­sä vie­lä oppaan asiat läpi puhe­li­mit­se tai esim.Google Mee­tin avulla.

Varaa aika pukeutumisneuvontaan!

Ota yhteyt­tä