Pukeutumisneuvonta

Haluat­ko tie­tää mil­lai­sis­sa vaat­teis­sa olet parhaimmillasi? 

Mikä on juu­ri sinul­le paras hameen pituus ja lah­keen leveys?

Entä hihan tai jakun mitta?

Tuo­ko yksi­löl­li­set piir­tee­si parem­min esiin kaa­re­vat ja peh­meät kuviot vai ken­ties graa­fi­set kuviot?

Mikä mer­ki­tys on kan­kaan laa­dul­la; peh­me­ää ja hyvin las­keu­tu­vaa vai ryh­di­käs­tä ja istuvaa?

Varaa aika hen­ki­lö­koh­tai­seen pukeu­tu­mis­neu­von­taan!
Soi­ta: 044 3548108 / Virpi

Varaa aika pukeutumisneuvontaan!

Ota yhteyt­tä