Pukeutumisneuvonta

Haluat­ko tie­tää mil­lai­sis­sa vaat­teis­sa olet par­haim­mil­la­si?

Mikä on juu­ri sinul­le paras hameen pituus ja lah­keen leveys?

Entä hihan tai jakun mit­ta?

Tuo­ko yksi­löl­li­set piir­tee­si parem­min esiin kaa­re­vat ja peh­meät kuviot vai ken­ties graa­fi­set kuviot?

Mikä mer­ki­tys on kan­kaan laa­dul­la; peh­me­ää ja hyvin las­keu­tu­vaa vai ryh­di­käs­tä ja istu­vaa?

Varaa aika hen­ki­lö­koh­tai­seen pukeu­tu­mis­neu­von­taan!
Soi­ta: 044 3548108 / Vir­pi

Varaa aika pukeutumisneuvontaan!

Ota yhteyt­tä