Värianalyysi

Haluatko päästä jatkossa helpommalla vaateostoksissa ja näyttää aina tyylikkäältä? 

Väria­na­lyy­sin avul­la saam­me sel­vil­le juu­ri sinul­le par­haat pukeu­tu­mis­vä­rit, jois­sa puh­keat kuk­kaan. Sen avul­la osaat vali­ta myös juu­ri oikean väri­set ken­gät, asus­teet, sil­mä­la­si­ke­hyk­set ja meikkisävyt!.

Ana­lyy­si teh­dään eri sävyis­ten hui­vien avul­la. Tulos perus­tuu puh­taas­ti ihon väri­pig­ment­tien laa­tuun: jos ihol­la­si on eni­ten erit­täin kyl­mää pig­ment­tiä, olet kesä tai tal­vi ja jos taas läm­min­tä, olet kevät tai syksy.

Virpi Malmberg

Olen opis­kel­lut jyväs­ky­län aikuis­opis­tos­sa vaa­te­tusa­lan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non, Pukeu­tu­mis­neu­vo­ja v. 2012 ja kou­lut­tau­tu­nut Beau­ty Colors - väri­kon­sul­tik­si v. 2013.
Toi­min yrit­tä­jä­nä, Pukeu­tu­mis­neu­von­ta Vir­pi Malm­berg, 2013-2015.

Beauty Colors värianalyysi

Haluat­ko pääs­tä jat­kos­sa hel­pom­mal­la vaa­teos­tok­sis­sa ja näyt­tää aina tyylikkäältä?

Suo­sit­te­len Beau­ty Colors – värianalyysia!

Sisäl­tää ana­lyy­sin, kevyen mei­kin ja väri­pas­sin. 
Kes­to 1–1,5 h.

150€/ hlö

Varaa aika värianalyysiin

Ota yhteyt­tä